105 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
giờ làm việc

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 - 6:

Sáng: 5h30 - 7h (đã đặt hẹn trước)

Sáng: 5h30 - 7h (đã đặt hẹn trước)

Thứ 7:

6h - 12h

hotline

HOTLINE

0909 23 99 06

ĐẶT LỊCH KHÁM

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

LIÊN HỆ

105 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
TP Hồ Chí Minh
0909 23 99 06
vientim.tien@gmail.com
Website: http://timmachhongtam.com/